Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K08
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Reference to ALO:
  • Inz2A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • P2A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy