Field learning outcome data:
Code:
GF1A_W14
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych
Reference to ALO:
  • P1A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii