Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
Reference to ALO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów