Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W04
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
Reference to ALO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów