Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W11
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów