Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W12
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę na temat narzędzi modelowania grafiki komputerowej
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów