Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W13
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania
Reference to ALO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów