Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W14
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma ugruntowaną wiedzę na temat technologii webowych, ich obecnych standardów oraz trendów rozwojowych
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów