Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W15
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma uporządkowana wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów