Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W19
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów