Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W21
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów