Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U02
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Reference to ALO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach