Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Reference to ALO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się