Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U08
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Reference to ALO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą