Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U09
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty
Reference to ALO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich