Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U11
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi sformułować specyfikację prostych aplikacji informatycznych na poziomie realizowanych funkcji
Reference to ALO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów