Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U14
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
Reference to ALO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne