Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U17
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi zestawić sprzęt komputerowy i urządzenia wspomagające w prostą sieć komputerową
Reference to ALO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi