Field learning outcome data:
Code:
IT1A_K03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role