Field learning outcome data:
Code:
IT1A_K04
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu