Field learning outcome data:
Code:
IT1A_K05
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Reference to ALO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy