Field learning outcome data:
Code:
IT2A_W14
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wykorzystania wybranych platform programistycznych do szybkiego prototypowania oprogramowania
Reference to ALO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów