Field learning outcome data:
Code:
IT2A_W17
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych
Reference to ALO:
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych