Field learning outcome data:
Code:
IT2A_W21
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Reference to ALO:
  • T2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej