Field learning outcome data:
Code:
IT2A_W22
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Reference to ALO:
  • T2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów