Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U04
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań z zakresu pozyskiwania wiedzy z danych
Reference to ALO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne