Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U14
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
dla zadanej specyfikacji zadania inżynierskiego potrafi zaproponować sposób ulepszenia i/lub optymalizacji standardowych rozwiązań stosowanych w jego realizacji
Reference to ALO:
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych