Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U19
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim
Reference to ALO:
  • T2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej