Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U21
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Reference to ALO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia