Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U22
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą zawodową
Reference to ALO:
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą