Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U23
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Reference to ALO:
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich