Field learning outcome data:
Code:
IT2A_K01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób