Field learning outcome data:
Code:
IT2A_K03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Reference to ALO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania