Field learning outcome data:
Code:
IT2A_K06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele
Reference to ALO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy