Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U11
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
Reference to ALO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski