Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U15
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada umiejętność czytania map
Reference to ALO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł