Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U18
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2
Reference to ALO:
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego