Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U19
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada umiejętność tworzenia prostych opracowań badań geofizycznych i prowadzenia dyskusji naukowych językiem naukowym polskim i obcym
Reference to ALO:
  • P1A_U08
    wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej
  • P1A_U09
    umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów