Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U21
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi w sposób optymalny zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę
Reference to ALO:
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany