Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U22
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji
Reference to ALO:
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany