Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U23
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
Reference to ALO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich