Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
Reference to ALO:
  • P1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie