Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K02
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
Reference to ALO:
  • P1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role