Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K03
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
Reference to ALO:
  • P1A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • Inz1A_K02
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy