Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K05
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
Reference to ALO:
  • P1A_K05
    rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych