Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K06
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia
Reference to ALO:
  • P1A_K06
    jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia