Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K07
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
Reference to ALO:
  • P1A_K07
    wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej