Field learning outcome data:
Code:
GF1A_K08
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Reference to ALO:
  • P1A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy