Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
Reference to ALO:
  • P2A_W01
    rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze