Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W03
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
Reference to ALO:
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie